DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çevre İzni Alınması ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri

• Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmek,
• Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek 
• Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamak,

Çevre Yönetim Sistemleri

• Firmanıza uygun çevre yönetim sistemlerinin kurulması,
• İzleme ve ölçme faaliyetlerinin planlanması, düzenli takibi ve raporlama koordinasyonu
• Acil Durum planlarının hazırlanması

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

• Mevcut durum tespiti
• Proje tanıtım dosyası ve ÇED raporları hazırlanması hazırlanması

Çevre Teknolojileri Uygulama, Geliştirme

• Çevre Projeleri danışmanlık hizmetleri
• Arıtma tesisleri kapasite arttırımı, geliştirme ve iyileştirme hizmetleri
• Katı ve sıvı atıkları yeniden değerlendirme
• Çevre koruma önlemleri alırken kuruluşlara kazanç sağlayacak yöntemlerin seçimi
• Uygun teknoloji seçimi

Çevresel Denetim ve Danışmanlık

• Yatırımların çevreye olan etkilerinin değerlendirildiği Çevresel Etki Değerelendirmesi (ÇED) çalışmaları ve izinleri
• Emisyon ön izni ve emisyon izni danışmanlık hizmetleri
• Hava kirlenmesine katkı değerlerinin belirlenmesi (Hava kalitesi modellemesi)
• Çevresel ve akustik gürültü kontrol çalışmaları (Ölçüm, proje ve uygulama)
• Arıtma tesisleri kirlilik yükü hesapları ve atık su karakterizasyon çalışmaları
• Atık su arıtma tesislerinin fizibilite raporlarının hazırlaması

Çevre Mevzuatları Danışmanlığı

• Emisyon ve deşarj ölçümleri ve izinler Yer ve güzergah seçimi
• Proje tanıtım dosyalarının hazırlanması
• Çevre mevzuatı kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri
• Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü,
• Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi,
• Su Kirliliği Kontrolü,
• Tehlikeli Atıkların Kontrolü
• ÇED ve diğer yönetmeliklerin, Yatırımlarınızı nasıl etkileyebileceği, sınırlamaları, yatırımın bugünü ve yarını gibi konularda verilen hizmetlerdir

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim ve Danışmanlık

• İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri
• İş riski analizi iş sağlığı ve iş güvenliği danışmanlığı
• İşletme İç Yönetmeliği hazırlanması
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği El Kitabı hazırlanması
• Acil Durum El Kitabı hazırlanması
• OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi) danışmanlık hizmetleri

Endüstriyel Hijyen Ölçümleri

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümleri uyarınca tesis kapalı alanlarında kişisel toz maruziyeti, toz, gaz-buhar, ağır metal, termal konfor, titreşim, ve aydınlatma düzeyi ölçümleri yapmakta, ölçüm sonuçları ulusal ve uluslar arası mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Talep edilmesi durumunda gürültü seviyeleri ve ortam hava kalitesi ölçümlerinde (PM10) elde edilen veriler ile işletmenin eşdeğer gürültü seviyelerinin belirtildiği gürültü haritaları ve iç ortam havada asılı partikül madde (PM10) miktarlarını gösterildiği toz haritaları çıkarılmaktadır. Bu haritalar özellikle tesis içi çalışmalarda kirlilik azaltıcı önlemlerin tespiti ve verim kontrolü gibi çalışmalarda faydalı olmaktadır.

 

 


 

Endüstriyel ve evsel atık su arıtma tesisleri

 

İçme suyu depo tasarımı RO sistemleri...

 

Tatil köyleri, villalar için yüzme havuzu yapımı...

 

Katı atık danışmanlığı iş sağlığı ve güvenliği...

 

Ekipman ve Kimyasallar...


Ana Sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Referanslarımız | Faydalı Linkler | İletişim

Copyright © 2014 Bilçev Mühendislik
Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orijinal olup tüm hakları BİLÇEV’e aittir.
İzinsiz kullanılamaz.

Web Tasarım - Venüs Ajans